Sayı

Konu

: 246

: İşletmelerde Bütçe Hazırlama ve Yöntemleri Semineri

15.12.2017

ÜYELERİMİZE DUYURU
(2017/93)

 

Değerli Üyelerimiz,
 
İşletmelerin müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmek ve piyasada başarılı olabilmek için yapmaları gerekenleri planlama ve kontrol etme konusunda kullanabilecekleri önemli bir araç bütçelemedir Firmaların muhasebe, denetim, bütçe ve diğer yönetim alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde çalışan kişilere yönelik olan bu eğitimde bütçelemenin önemli kavramları, faaliyet bütçelerinin hazırlanması, bütçelerin bir kontrol ve başarı aracı olarak kullanılması konusundaki yaklaşımlar ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Bu bilgilerin, seminer süresince üzerinde çalışılacak uygulama örnekleriyle somutlaştırılarak daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.


Bu seminer kapsamında;


 • Stratejik planlama ve hedeflere göre yönetim İlkelerinin, uygulama adımlarının oluşturulması,
 • İşletmelerde bütçe sistemlerinin kurulması, modern bütçeleme tekniklerinin ve sektörlere göre bütçeleme uygulamalarının örneklerle anlatılması,
 • Bölüm ve yönetici performanslarının izlenerek değerlendirilmesi ile giderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi,
 • Bütçe sisteminin kurulması, denetlenmesi ve raporlanması ile ilgili olarak,

Güncel ve uygulanabilir bilgilerin aktarılması ve öğretilmesi hedeflenmiştir.

 

 

Saygılarımla,
Mertgün Elmas
Genel Sekreter
 

 

Seminerin İçeriği

 • Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Bütçeler
 • Temel kavramlar, Bütçelerin yararları, amaçları ve Fonksiyonları
 • Yıllık faaliyet Bütçelerinin hazırlanması, temel uygulamalar ve teknikler
 • Satış Miktar Bütçesi
 • Genel Üretim Giderleri Bütçesi
 • Yönetim Giderleri Bütçesi
 • Nakit Akış Bütçesi
 • Bütçelenmiş Bilanço

 

Sağlayacağı Faydalar

 • Bütçelemenin işletme yönetimindeki rolü ve öneminin kavranması
 • Ana bütçeyi oluşturan münferit bütçelerin tanınması
 • Bütçeleme sürecindeki aşamaların öğrenilmesi
 • Bütçelerin bir kontrol ve başarı değerleme aracı olarak kullanılmasına ilişkin yaklaşımların öğrenilmesi

 

Kimler Katılmalı

 • Üretim işletmelerin ortakları, üst kademe yöneticileri
 • Muhasebe, finans bölüm yöneticileri
 • İşletme bütçeleri alanında kendilerini geliştirmek isteyen şirket çalışanları

 

Seminer Tarihi
Seminer Saati
Seminer Yeri
LCV

:
:
:
:
19.Aralık.2017 Salı
10.30
OTİAD Konferans Salonu
0212 231 92 85 / OTİAD