Sayı

Konu

: 186

: KOSGEB Kobi-Gel Programı Semineri

25.09.2017

ÜYELERİMİZE DUYURU
(2017/72)

 

Değerli Üyelerimiz;

FCS-Fidan Consulting&Strategy firmasının KOSGEB geri ödemesiz 300.000,00TL Kobi-Gel Programı hakkında bilgilendirme semineri OTİAD konferans salonunda 28.09.2017 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacaktır.

Bilgilerinize rica olunur.

Saygılarımla,
Mertgün Elmas
Genel Sekreter


Toplantı Tarihi : 28.09.2017 Perşembe
Toplantı Saati  : 10.00-12.00
Toplantı Yeri    : OTİAD Konferans Salonu
Lcv                    : OTİAD/ 0212 231 92 85


 

 

KOSGEB KOBİ-GEL PROGRAMI BİLGİ NOTUPROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

İmalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve rekabet gücünü arttırmak, Türkiye’ nin sürdürülebilir büyümesi için önem taşımaktadır. Katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin imalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracatının arttırılması, mikro ölçekli işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi, ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ( Vergi Levhasında kayıtlı Ana faaliyet kodu’nun ilk 2 karakterinin 10 ve 33 arasında olması gerekir)
 • KOBİ ölçeğindeki işletmeler
 • Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.
 • İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.
 • Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

 

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

 • Proje Başvuru Tarihleri: 11 Eylül – 20 Ekim 2017
 • Destek Üst Limiti:
 •  - Geri Ödemesiz 300.000,00 TL
 •  - Geri Ödemeli 700.000,00 TL
 •  - Toplam 1.000.000,00 TL
 • Erken Ödeme imkânı (%30) bulunmaktadır.