İlker Karataş

         “İnsan, Değerini Kendi Biçer.”

         Saygıdeğer Osmanbeyliler, sevgili okurlar!

         İnsanların, kurumların yaşamlarında bazı rakamların sembolik bir anlamı vardır ve genelde önemli dönüm noktalarını ifade eder. Süreli yayınlarda, özellikle aylık dergilerde ise “100. Sayı”, o derginin sürdürülebilirliğini göstermesi açısından önemlidir.

Bir de tabi artık 3 basamaklı bir rakama geçiliyordur; dolayısı ile bunun taçlandırarak anılması da güzel bir şey. Bu hem, artık ulaşılmış bir hedefe işaret ederek, çıtayı bir basamak daha yukarı kaldırıp size yeni hedefinizi söyler; hem de bu hedefe yönelik çalışacak ekibin motivasyonunu sağlar. Ayrıca, üretim ve ticaret yapanların çok iyi bildiği bir şey vardır: “Her insan,değerini kendi biçer.” Moda tabiriyle ‘prezantasyon’ diye tanımlayabileceğimiz bu durum, sahip olduğumuz, ortaya çıkardığımız veya satmaya çalıştığımız şeyler için de geçerlidir. Elinizdekini siz nereye koyarsanız, karşı taraf onu orada görecektir. El üstünde tuttuğunuz bir şeyi,ayaklar altına almaya kimse cesaret edemez. Yani demem o ki, insan sahip olduğu şeylerin değerini kendi belirler. Elinizde 100. Sayısını tuttuğunuz OSMANBEYmoda dergisine bu yönden bakınca, sizler tarafından sahiplenip takdir edilmesinin bizim için ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü o herhangi bir dergi değil, Osmanbey’in vitrini, OTİAD’ın sesidir. Bu yüzden her birimizin en az kendi firmalarımıza gösterdiğimiz hassasiyetle dergiye sahiplenip, bundan sonraki süreçte ciddi bir biçimde ele alınıp geliştirilmesine katkıda bulunacak ve destekleyecek bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.

OTİAD olarak biz de 2 Haziran 2016 tarihinde OSMANBEYmoda’nın 100. Sayısını dergiye emek ve gönül verenlerle birlikte kutlayacağımız bir galaprogramını gündemimize aldık. 31 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz 9. OTİAD Genel Kurulu’nun hemen ardından Büyükdere İskelesi’nde gerçekleşecek bu buluşma, aynı zamanda, görevi yeni devir alan 2016-2018 dönemi OTİAD Yönetim Kurulu’nun tanışma ve kaynaşmasına vesile olacak ve bir önceki dönem yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür edilmesi için de fırsat verecektir.

Bu buluşmanın ve OSMANBEYmoda’nın 100. Sayısının sosyal sorumluluk anlamında yürüttüğü başka bir yönüne de dikkat çekmek istiyorum. OTİAD ve Osmanbey adına Tohum Otizm Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz işbirliği neticesinde, 100. Sayının elde edeceği kârın tümü, tek tedavi yöntemi sürekli ve yoğun bir eğitim olan otistik çocuklarımıza bağışlanacaktır. Hayırve bereket ayı Ramazan öncesi gerçekleştireceğimiz bu proje ile otistik çocuklarımıza ve ailelerine küçük de olsa hayrımız dokunursa ne mutlu bize! Projeyi hayata geçiren, çaba gösteren ve destekleyen herkese OTİAD adına teşekkür ediyorum ve 100. Sayısını böyle bir projeyle taçlandırdığı için de OSMANBEYmoda ekibini bir kez daha tebrik ediyorum.

Bir büyük teşekkürüm daha var…

İki yıl önce yapılan OTİAD Genel Kurulu’nda Osmanbey için bir şeyler yapmak için birlikte yola çıktığımız değerli arkadaşlarımızın bazıları, önümüzdeki günlerde yapılacak Genel Kurul’da bayrağı yeni arkadaşlarımıza devir edecek. Daha önce de ifade ettim; belki zor bir dönemde göreve geldik ama böyle bir ekiple OTİAD Başkanlığı yaptığım için kendimi şanslı addediyorum. Gösterdikleri özverili çabalar için, paylaştıkları parlak fikirler içinburadan hepsine tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Sözlerimi burada noktalarken, Müslümanlar için manevi anlamı çok yüksek olan Ramazan ayının, başta ülkemize olmak üzere tüm Müslüman coğrafyalara barış, hoşgörü, yardımlaşma ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

Bir dahaki sayıda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.


“As you sow, so shall you reap.”

Dear Osmanbeyli denizens, dear readers!

Some figures usually refer to the major turning points in the lives of people, institutions, and have symbolic meaning. In periodicals, especially in monthly magazines “100th Issye “, is important in terms of the sustainability of the magazine. Of course, switching to the 3-digit figure is the case; therefore, as a result of this commemoration is a good thing. This points to the reached a target as of now, and by raising your goals a level higher, it gives you new target; also it provides the motivation for the team to reach the new target. In addition, there is a reality that those in production and trade know very well: “As you sow, so shall you reap.” In a fashion like statement this can be described as ‘presentation’, and applies to what we have, what we produce or try to market. Whereever you put what you got, the other side will see it there. Noone can dare to step on the things that we hold in high esteem. So my point is, people determine their own values. Here you have the 100th Issue of OSMANBEYmoda magazine, and when you look at it this way, you will understand how important it is for us that the magazine is embraced and appreciated by you. Because it is not just any magazine, it is the showcase of Osmanbey and voice of OTIAD. Therefore, each one of us should embrace the magazine just like the way we have the sense of ownership over our own companies, and make great contributions in a serious manner and show an attitude that support and improve the magazine.

As OTIAD, we have decided to celebrate the 100th Issue of OSMANBETmode together with those have worked and dedicated themselves to the magazine on 2 June, 2016. Just after the 9yj OTIAD General Meeting that will be held on 31 May, we will meet at Büyükdere Pier and have the opportunity to meet with the new OTIAD General Assembly for the 2016-2018 period and to thank previous assembly members for their valuable services.

I would like to point out another aspect of this meeting and 100th Issue of OSMANBEYmoda in terms of social responsibility. As a result of the cooperation that we will enter on behalf of OTIAD and Osmanbey with Tohum Autism Foundation, the overall profit gained from the 100th issue of the magazine will be donated to children with autism who need continuous and intensive education as the only treatment. Just before the holy and blessing month of Ramadan, we will be so glad if we can be of any help to children with autism and their families with this project that we will carry out. I would like to thank everyone on behalf of OTİAD who have implemented, showed effort and supported the project and would like to congratulate OSMANBEYmoda team for crowning the 100th Issue with such a project.

There’s a big thank you, too ...

Some of our valuable friends who we set out about two years ago to work together for Osmanbey in our OTIAD General Assembly will pass the torch to new members in the next General Assembly. As I previously expressed; perhaps we took on the mission in a difficult time, but I count myself lucky for what I did as OTİAD the team President. I would like to thank each one of them for their selfless efforts and brilliant ideas.

In conclusion, I would like to wish that Ramadan, a month with an important spiritual meaning, will bring peace, tolerance, solidarity and brotherhood to our country and to Muslim region.

See you in the next issue, take good care of yourself.

 

  İlker KARATAŞ
OTİAD Yönetim Kurulu Başkanı