İlker Karataş

         Yeni Dünya Düzeni ve “Planlama”

         Saygıdeğer Osmanbeyliler, sevgili okurlar!

         Bizde bir söz vardır; hepinizin bildiği: “Kervan yolda düzülür.” Herhangi bir işe girişmeden önce bütün şartların oluşmasını bekleyenleri harekete geçirmeyi teşvik eden; ertelemeyi, tembelliği savuşturan ve insanı pratik olmaya çağıran güzel bir sözdür. Yeri gelince hepimiz kullanmışızdır.

Atalarımızın binlerce yıllık deneyimini aktaran bu söz,bizim üzerimizden sonraki nesillere de geçecek elbet. Fakat artık ne düzülecek bir kervan; ne de günlerce sürecek büyüleyici yolculuklar var. Mallar konteynırlarla gidiyor, mal sahibi otomobiliyle evine dönüyor. “Zaman”, her şeyden daha değerli hale geldi; zamanla ters orantılı tanımlanan “hız” ise içinde bulunduğumuz çağın en geçerli kavramı. Zaman kazanmak isteyen, hızlanmak zorunda! Zaten İstanbul gibi bir metropoldeyaşıyorsan bu ritme farkında olmadan giriyorsun. Bu durum, kimisine çağımızın hastalığı gibi de gelebilir. İstanbul’un yaşam ritmini düşününce hak vermemek mümkün değil. Bu yüzden sık sık, bulunduğumuz kentin karmaşasından doğaya kaçış hayalleri kurarız. Çünkü bu şehirde bizi yoran, sürekli ayağımıza dolanan bir şey var. Aslında, hızlandığımız için yorulmuyoruz; sık sık hızımızı kesen bir karmaşaya düştüğümüz için yoruluyoruz. Bu durumun neden kaynaklandığını da hepimiz biliyoruz aslında. Çünkü ulaşmak istediğimiz hızın, kesintisiz ve pürüzsüz bir ritme kavuşmasının en önemli bileşenleri eksik: “Yönetim ve Planlama!”

Daha iyi anlaşılması için çok basit bir örnek vereyim: Akşam Osmanbey’deki işyerinizi kapatıp Levent’teki evinize gitmek için saatte 220 km yapan otomobilinize bindiniz; fakat Şişli-Mecidiyeköy hattında saatte 10 km gitmek zorunda kalıyorsunuz. Sizinle birlikte trafikte olan yüzlerce aracın içinde şu cümleyi söyleyen biri mutlaka çıkacaktır: “Bu kadar insan ve araç kalabalığının doğuracağı sonuçlar yıllar öncesinden görülmeliydi.”

İçinde bulunduğumuz dönemde, sadece şehirler için değil, iş ve özel yaşamamızda yapacağımız herhangi bir iş için planlama yapmak her zamankinden daha önemli hale gelmeye başladı. Hele konu şirketler olunca, belirlenen hedeflere ulaşmada sağlıklı bir planlama yapmak neredeyse bir zorunluluk oldu. Çünkü bugün dünyanın neresinde olursa olsun planlama ile hareket eden firmaların pazarda elleri çok daha güçlü, rekabet etme kabiliyeti çok daha fazla. Makro ya da mikro düzeydeki yönetimlerin en önemli fonksiyonu olan planlama, şirketlerin önlerini daha net görmelerini sağlarken, karşılaşabilecekleri olası problemleri de önceden kestirip hazırlıklı olmaları konusunda onları çok daha avantajlı hale getiriyor.

Değerli meslektaşlarım!

Gözümüzün önünde yeni bir dünya düzeni şekilleniyor ve bizim hem ülke olarak, hem de Osmanbey olarak bu düzenin bir parçası olmak gibi bir iddiamız var. Kaynakların verimli kullanılması adına “Planlama” bu düzenin önemli bir yapı taşı. Kısa, orta ve uzun vadeli programı olmayan, sağlıklı planlama yapmayan organizasyonların ne yazık ki bu düzende yeri olmayacak. Dolayısı ile bizlerin, piyasaların durgun olduğu böyle dönemlerde bu konuya yoğunlaşıp, şirketlerimizin önünü aydınlatacak bir planlamayı hayata geçirmemizin hepimize faydası olacaktır. Üretim, koleksiyon, tasarım, pazarlama, finans, insan kaynakları ve stok kontrolü gibi bir şirketi ilgilendiren temel konularda yapılacak ayrıntılı bir planlama, şirketlerin çıktıkları yolda, tökezlemeden, yavaşlamadan pürüzsüz ve kesintisiz bir hıza kavuşturacak, bu da bizler yukarıda günümüzün en değerli mefhumu diye nitelendirdiğimiz ‘zaman’dan kazandıraraktır.

Unutmayalım, kervan artık yolda düzülmüyor! Bu konuyu ciddi bir biçimde ele almak ve yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanı!

Bir dahaki sayıda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.


The New World Order and "Planning"

Dear Osmanbeyli people, dear readers!

We have a saying; as you all know: "make it up as you go along." This saying encourages those who wait for right conditions and moments to act; also invites people to be practical rather than procrastinating and lazy. There have been times we all use this saying.

Reflecting experience of our ancestors for thousands of years this saying will be bequeathed to next generations, no doubt. However, unlike the old days, we do not have a long path to go along. The goods are shipped in containers, owners return back to their home with their cars."Time", has become more valuable than anything else; over time the concept of "speed" defined inversely proportional to where we live in this era. If you want to earn time, you have to speed up! Needless to say, if you live in a metropolis like Istanbul, you adopt to this rhyme without realizing it. Some can regard this reality as the deasease of our time. When thinking about the beat of living in Istanbul, it is very difficult to not give credit to that opinion. Therefore, we often dream of escaping to nature from the chaos surrounds us in the city. The reason for that is because there is always something tiring and dithering us. In fact, we do not get tired because we speedup, on the contrary, we get tired due to obstacles in front of our speed. And we actually all know why this is so; because the most important components of an uninterrupted and smooth speed are missing: "Management and Planning!"

I would like to give an example to better explain what I mean. When you close your office in Osmanbey in the late afternoon and want to go to your home in Levent, you get on a car which makes 220 km per hour, but you have to drive at 10 km per hour due to heavy traffic in Şişli-Mecidiyeköy line. There will definitely be someone in the same traffic with you, who will say this: "The consequences of so many people and cars should have been foreseen years ago."

In the current period, it's just not for cities but also we do our business and private life, planning for any business becoming more important than ever. Especially when it comes to the subject of companies, setting to make a healthy planning in achieving goals is almost a must. Because today, anywhere in the world companies who plan have much stronger hands in the competition in the market. The most important function of macro or micro level management is planning, which enables companies to better see their future and to prepare for any likely problems that they might encounter in a much more advantageous position.

Dear colleagues!

A new world order is being shaped in front of us, we have a claim to be part of this new order both as a country and as denizens of Osmanbey."Planning" is an important building block of this order, so that resources can be used more efficiently. Organizations, which do not haveshort-medium- long-term programs, lacks proper planning, will haveno place in this new order, unfortunately.Therefore, it will benefit all us to focus more on this subject and implement a planning that will open the path for our companies, particularly during such periods with relatively less workload. A detail planning of basic subject in companies such as production, collection, design, marketing, finance, human resources, and inventory control, will enable companies to reach a smooth, uninterrupted phase in their lead, without lagging back and slowing down, which will finally save us time, the most important concept of our times.

Let us not forget, no one makes up as they go along! It is time to address this issue seriously and make a fresh start!

See you in the next issue, be well.

 

  İlker KARATAŞ
OTİAD Yönetim Kurulu Başkanı