Ali Ulvi ORHAN12 Haziran 2011 itibarıyla bir hayli gerilimli, hararetli ve renkli geçen bir seçim dönemini daha gerilerde bıraktık. Seçim sonuçlarına bakıldığında bir sürpriz yaşanmamış, AK Parti son 50 yılın en başarılı (%50) oy oranı ile önümüzdeki 4 yıllık döneme yönelik seçmenlerden vize almıştır.

Türk Seçmeninin %87 oranında oy kullandığı ve TBMM’de %95 oranında temsil edildiği şeklindeki bu seçim sonuçlarının; Türkiye’de tüm kurumlarıyla demokrasinin daha da gelişmesine ve yerleşmesine yol açacak başta Anayasa değişikliği olmak üzere, sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda arzu edilen noktalara ülkemizi ulaştırmasına vesile olmasını yürekten arzu ediyoruz. Bu çerçevede Yüce Meclise seçmenlerinden aldığı oy ile milletvekili sokan tüm partiler ile bağımsız milletvekillerini de tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.

Bir önceki dönem OTİAD Yönetim Kurulu arkadaşlarımızın başlattığı, ancak 2010 Mayısındaki Genel Kurulumuzda şu anda görevde olan Yönetim Kurulumuza ağır ama güzel bir sorumluluk bilinci içinde tevdi edilen sokaklarımızın Osmanbey’e yakışır bir şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar Şişli Belediyesi nezdinde yürüttüğümüz yoğun ve ısrarlı girişimlerimiz meyvesini vermiştir.
Bu çerçevede; Şişli Belediyesi’nin yürüttüğü Kentsel Tasarım çalışmalarına 3. etap olarak Osmanbey sokaklarımızın ilave edilmesiyle ve 17 Haziran 2011 itibarıyla başlayan ve 120-140 gün içinde bitirilmesi planlanan proje kapsamındaki çalışmaların bitirilmesi alınacak önlemlerle trafik keşmekeşinin sona erdirilmesiyle bölgemizin çevresel anlamda güler yüzlü çehresiyle çok güzel ve modern bir ticaret merkezi haline gelecek mevcut ekonomik potansiyel ve katma değeri azımsanmayacak ölçüde artacak, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri haline gelecektir. Bu konudaki değerli katkı ve çabalarından dolayı başta Şişli Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül olmak üzere Şişli Belediyesi Yetkililerine ve OTİAD Yönetim Kurulundaki arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca Osmanbey sokaklarımızın Kentsel Tasarım projesi kapsamında yapılarak çevresel düzenlemeler çerçevesinde dışarı taşan klima ve tabelaların kesinlikle kaldırılması yönündeki belediyemizin tasarruflarını anlayışla karşılayacağını ümit ediyorum.
Ülkemizdeki seçim gündemiydi, Osmanbey sokaklarımızın yeniden düzenlenmesi çalışmalarıydı, Ortadoğu ve K.Afrika’daki siyasal ve sosyal hareketlenmelerdi derken hayat bu şekilde cereyan ederken Osmanbey’de de ticari ve ekonomik hayat tüm sıkıntılarına ve mücadelelere rağmen sürmektedir. Osmanbey’in dış pazarlara dönük üretim ve pazarlama modeline uygun mevcut pazarlarına ilave yeni pazarlar arayışlarımızla devam etmektedir. Bu itibarla Yurtdışı Fuar Partnerimiz Meridyen Fuarcılıkla 5-7 Ekim 2011’de Nijerya-Lagos’ta organize edeceğimiz Moda Fuarı ile CNR-İTKİB işbirliği ve başta OTİAD olmak üzere diğer ilgili derneklerin desteği ile 22-24 Eylül 2011’de düzenlenecek CPI fuarına özel bir önem vermekteyiz. Bu çerçevede Osmanbeyli firmalarımızın bu fuarlara katılım konusunda hassasiyetlerini esirgemeyeceklerini ümit ediyoruz.

Diğer taraftan; Osmanbey’deki ticaretimizin resmileşmesi ve kayıt altına alınması yönündeki diğer ilgili resmi ve sivil toplum örgütleriyle yürütülen çalışmalarımız hızla yürütülmektedir. Bu çerçevede özellikle Rusya’ya yönelik ihracatlarda BGH (Basitleştirilmiş Gümrük Hattı) uygulamasının daha işler hale getirilmesi ve daha yaygın hale getirilmesi için Gümrük Müsteşarlığı ve TİM tarafından yürütülen çalışmalara önemli katkı ve destek sağlıyoruz. Bu kapsamdaki işleyişte etkin olması ve kurulması düşünülen bir şirketin ortağı olabilmek için Dernek Tüzüğümüzdeki ilgili maddenin değiştirilmesi için 13 Temmuz 2011’de Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştireceğiz.

Son olarak; elinizde okumakta ve incelemekte olduğunuz derneğimizin yayın organı Osmanbey Moda Dergisi’nden bahsetmek istiyorum. 2010 yılı sonuna kadar 2 ayda bir yayımladığımız dergimiz 2011 başından itibaren 45 günde bir çıkarılmakta OTİAD Basın Yayın Komitemizin ve yayımcı şirketin gayretleriyle herkes tarafından beğenilen ve derneğimizin yüz akı bir yayın haline dönüştürülmüştür. 2012 yılı başından itibaren de her ay sizlere layık bir konseptte yayınlanması için gerekli çalışmaları yapıyoruz.   

Saygı ve Sevgilerimle
Hoşça kalın